Valparna säljes med förbehållen fri prövningsrätt.

         

   * Valpar *